afsige

afsige
3
1) отка́зываться (от чего-л.), отменя́ть (заказ и т. п.)
2)

áfsige en dom — вы́нести пригово́р

* * *
pass, return
* * *
vb, se dom & afbestille.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • afsige — af|si|ge vb., r, afsagde, afsagt; Østre Landsret afsiger dom på onsdag …   Dansk ordbog

  • Absolvere — Frikende, afslutte (eksamen), slutte, beslutte, afsige dom, give syndsforladelse …   Danske encyklopædi

  • Fredningsnævn — Offentligt organ, der er nedsat i hvert amt og blandt andet har til opgave at afsige kendelser i fredningssager …   Danske encyklopædi

  • domfælde — dom|fæl|de vb., r, domfældte, domfældt (afsige dom) …   Dansk ordbog

  • dødsdom — døds|dom sb., men, me, mene; afsige dødsdom …   Dansk ordbog

  • kendelse — ken|del|se sb., n, r, rne; afsige en kendelse …   Dansk ordbog

  • pådømme — på|døm|me vb., r, pådømte, pådømt (afsige dom); pådømme en sag …   Dansk ordbog

  • påkende — på|ken|de vb., r, påkendte, påkendt (afsige dom el. kendelse) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”